Specjalne potrzeby edukacyjne

Narzędzia multimedialne są nieocenionym wsparciem dla nauczycieli, psychologów, logopedów czy też rodziców pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przykładem takiej pomocy jest oprogramowanie terapeutyczne mTalent, Edusensus lub Eduterapeutica. To zbiory ćwiczeń i materiałów do pracy indywidualnej oraz grupowej. Szeroki zakres tematyczny dopasowany do uczniów w dowolnym wieku ze zróżnicowanymi trudnościami pozwala zindywidualizować plan dydaktyczny na wiele sposobów. Już teraz zachęcamy do zapoznania się z dostępnymi w asortymencie zestawami.

Specjalne potrzeby edukacyjne 
na stronę
Pokazuje 1 - 12 z 66 elementów
Pokazuje 1 - 12 z 66 elementów

Jakie obszary nauki obejmuje oprogramowanie terapeutyczne?

Trudności w uczeniu się mogą dotyczyć różnych form szkolnych aktywności. Należy wspomnieć o zaburzeniach mowy, problemach z pisaniem czy też logicznym rozumowaniem. Wiążą się z przewlekłymi chorobami, niepełnosprawnością lub zaniedbaniami społecznymi i wychowawczymi. Oprogramowanie terapeutyczne do specjalnych potrzeb edukacyjnych EdusensusEduterapeutica i mTalent powstało więc z myślą, aby wspierać rozwój takich kompetencji i zachowań jak:

  • myślenie i umiejętności matematyczne,
  • percepcja słuchowa,
  • czytanie sylabami,
  • inteligencja emocjonalna,
  • komunikacja i integracja z rówieśnikami.

Oprogramowanie terapeutyczne Eduterapeutica, mTalent oraz Edusensus to atrakcyjne rozwiązanie dla wszystkich uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Połączenie zabawy i nauki zachęca dzieci do uczestnictwa w ćwiczeniach, nieustannie motywując do dalszej pracy. Zachęcamy więc do wyboru rozmaitych modułów dla nauczania przedszkolnego, wczesnoszkolnego i nie tylko.

Oprogramowanie terapeutyczne – przyjazne rozwiązanie dla dzieci i nauczycieli

Poszczególne programy zawierają rozbudowane bazy ćwiczeń i materiałów pomocniczych do użytku w szkole lub domu. Oprogramowania terapeutyczne na specjalne potrzeby edukacyjne można tym samym dostosowywać do zdiagnozowanych problemów uczniów. Ich elastyczne struktury pozwalają realizować usystematyzowane plany zajęć, a także umożliwiają pracę wyłącznie z wybranymi obszarami. Przyjemne szaty graficzne wraz z intuicyjną nawigacją ułatwiają dzieciom, nauczycielom i pedagogom obsługę narzędzi multimedialnych Edusensus, mTalent Eduterapeutica.

Zakup interaktywnego oprogramowania terapeutycznego do specjalnych potrzeb edukacyjnych Eduterapeutica, mTalent oraz Edusensus może zostać zrealizowany przez placówki oświatowe w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica". Jeśli chcą Państwo poznać więcej szczegółów, zapraszamy do kontaktu.

Kategorie