Eduboty - aplikacja terapeutyczna na monitory interaktywne na system Android

Cena: 649,59 zł

Dedykowana oprogramowanie na monitory interaktywne
12 gier i aplikacji
1050 zadań
Skuteczne narzędzie do efektywnej terapii

Eduboty - aplikacja terapeutyczna na monitory interaktywne z system Android

Aplikacja EduBoty pomaga w terapii specyficznych trudności w nauce czytania, pisania i liczenia. Wspiera rozwój funkcji psychomotorycznych. Rozwija procesy uwagi, pamięci, spostrzegania i myślenia. Pomaga niwelować blokady w uczeniu się poprzez wzmacnianie u uczniów wiary we własne możliwości dzięki stopniowaniu trudności. Świadomość radzenia sobie z zadaniami korzystnie wpływa na budowanie właściwej samooceny, zachęca uczniów do podejmowania trudu związanego z opanowaniem wiedzy i umiejętności szkolnych. Aplikacja jest skutecznym narzędziem do efektywnej terapii, umożliwiającym realizację planu działań wspierających zawartych w programie naprawczym dla uczniów z trudnościami w nauce.

Grupa wiekowa: 10+
12 gier
1050 zadań

Aplikacja oferuje 3 zestawy gier wspomagających terapię uczniów:

  • ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki - Wygraj z dyskalkulią

  • ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania - Wygraj z dysleksją

  • z deficytami w zakresie funkcji poznawczych, w tym różnorodnymi zaburzeniami uwagi


Pobierz wersję demo na system android: Pobierz

Lista gier z opisami Pobierz

30 innych produktów w tej samej kategorii: