Eduterapeutica Lux Autyzm

Cena: 1 617,89 zł

Program Eduterapeutica Lux Autyzm to zestaw praktycznych i różnorodnych materiałów zebranych w jednym miejscu, dostosowany dla całego grona pedagogicznego.

Zestaw zawiera przydatne wskazówki jak zachować się w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz jak przygotować całą klasę do integracji z uczniem z ASD.

Program Eduterapeutica Lux Autyzm wspomaga nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku 5- 15 lat ze spektrum autyzmu. Scenariusze zajęć i pomoce mają służyć do nawiązania dobrych relacji i komunikacji między nauczycielem a uczniem z ASD, natomiast zadania i ćwiczenia dla wszystkich uczniów ułatwiają pokonanie dystansu fizycznego i pomagają w rozwijaniu kompetencji społecznych u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Pakiet zawiera komplet różnorodnych materiałów dla pedagoga, nayczycieli wychowawców, nauczycieli specjalistów:

  • ponad 60 zabaw wspierających relacje i komunikację między uczniami (bloki tematyczne: emocje, kształtowanie i wzmacnianie pozytywnej postawy, rozwijanie umiejętności społecznych, zajęcia integracyjne, rozwijanie teorii umysłu i inne – bez wątpienia sprawdzają się również na godzinach wychowawczych),
  • 11 plakatów edukacyjnych (do powieszenia np. w pokoju nauczycielskim), poradniki dla nauczycieli/wychowawców: „Jak prowadzić lekcje w klasach, w których są uczniowie ze spektrum autyzmu?” oraz „Dom – szkoła – klasa w trosce o ASA, czyli jak współpracować z Rodzicami ucznia z ASD?”,
  • prezentacje multimedialne dla pedagoga do przeprowadzenia wewnętrznych szkoleń doskonalenia nauczycieli,
  • blisko 20 kart pracy integrujących uczniów,
  • 5 sztuk praktycznych fiszek dla nauczycieli z podpowiedziami, jak wykorzystać mocne strony ucznia z ASD podczas zajęć w szkole,
  • 3 arkusze buziek emotikonek: zarówno te już gotowe jak i do samodzielnego wykonania, pomocne w komunikowaniu się z uczniami,
  • dostęp do zbioru 20 filmów edukacyjnych o dzieciach i młodzieży ASD,
  • długopis Banach 3D z 10 kartami pracy do stosowania na zajęciach rewalidacyjno-kompensacyjnych.

Pracując z długopisem uczniowie z ASD uczą się koncentracji, cierpliwości, ćwiczą umiejętności manualne (np. właściwy chwyt pisarski); praca z długopisem 3D wyzwala pozytywne emocje, które wspomagają proces uczenia, materiał do Długopisu Banach 3D na start - 30m filamentu w 3 kolorach (czerwony, niebieski, żółty).


Licencja otwarta - nieograniczona ilość urządzeń i użytkowników.

Pakiet Eduterapeutica AUTYZM można sfinansować z projektu “Aktywna Tablica”.

30 innych produktów w tej samej kategorii: