Eduterapeutica Lux Logopedia słuch, jąkanie

Cena: 479,67 zł

Program Eduterapeutica Lux Logopedia - słuch, jąkanie to zbiór 500 ćwiczeń interaktywnych wspomagających pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Eduterapeutica Lux Logopedia - Dźwięczność to zbiór 500 ćwiczeń interaktywnych na zajęcia z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W pakiecie otrzymasz gotowe karty pracy, dzięki którym udoskonalisz wymowę głosek dźwięcznych. 

Co zawiera Eduterapeutica Lux Logopedia -Słuch i jąkanie?

  • 500 ćwiczeń interaktywnych, 
  • karty pracy,
  • ćwiczenia z głoskami: "w", "wi", "b", "bi", "d", "z" "ż", "rz", "ź", "dz", "dź", "dż", "g", "gi" w izolacji, sylabach, logotomach, w wyrazach w nagłosie, wygłosie oraz pozycji interwokalicznej, a także w zdaniach. 

Licencja otwarta na 5 lat.

Pakiet Eduterapeutica Lux LOGOPEDIA słuch i jąkanie można sfinansować z projektu “Aktywna Tablica”

30 innych produktów w tej samej kategorii: