Eduterapeutica Problemy wychowawcze

Cena: 1 617,89 zł

Eduterapeutica. Problemy wychowawcze: przemoc, agresja, problemy emocjonalne, uzależnienia oraz zestaw programów terapeutycznych.

Zestaw „Problemy wychowawcze” pozwala przygotować szkołę podstawową do skutecznego przeciwdziałania przemocy, agresji i uzależnieniom, a także wspierania rodziców i dzieci z problemami emocjonalnymi. Zestaw obejmuje szkolenia, propozycje działań i gotowe materiały dla psychologów i pedagogów, wychowawców, nauczycieli przedmiotowych, rodziców i dzieci. Materiały podzielono na trzy grupy wiekowe odpowiadające klasom 1-3, 4-6 i 7-8 szkoły podstawowej. Zestaw zawiera scenariusze szkoleń i szkoleń dla nauczycieli, scenariusze lekcji wychowawczych, spotkań z rodzicami, gier społecznych dla dzieci i kompletne programy profilaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne

Eduterapeutica: Problemy wychowawcze

Zestaw zawiera zebrane materiały trzech osobnych publikacji (Przemoc i agresja, Problemy emocjonalne oraz Uzależnienia) oraz dodatkowo bardzo obszerny moduł terapeutyczny oparty na rozwijaniu 6 kompetencji niezbędnych do prawidłowego wypełniania ról społecznych. Do tych kompetencji zaliczono:

• funkcjonowanie w grupie społecznej,• komunikację interpersonalną,
• empatię,
• radzenie sobie z emocjami,
• samoocenę,
• samoregulację.

Scenariusze zajęć uzupełnione są materiałami szkoleniowymi i informacyjnymi dla nauczycieli i rodziców w tym szkoleniami online przeznaczone dla użytkowników programu.

9 innych produktów w tej samej kategorii: