Eduterapeutica Problemy wychowawcze: Przemoc i agresja

Cena: 731,71 zł

Przemoc ma dwie, indywidualne lub zbiorowe strony: sprawcę i ofiarę.

Pakiet „Problemy wychowawcze: przemoc i agresja” pomoże:

  • komunikować się z uczniem, tak by w sposób naturalny, w trakcie rozwiązywania bieżących problemów, wspierać i rozwijać u niego kompetencje niezbędne do budowania prawidłowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi,
  • budować w szkole klimat sprzyjający rozwojowi postaw prospołecznych,
  • stawiać granice w sposób zdecydowany i konsekwentny, a za razem łagodny,
  • doprowadzić do tego, aby wszyscy znali i stosowali te same reguły i normy,
  • zrezygnować z zachowań agresywnych, dając uczniowi w zamian nowe strategie niezbędne do budowania satysfakcjonujących związków.

Scenariusze zajęć uzupełnione są materiałami szkoleniowymi i informacyjnymi dla nauczycieli i rodziców w tym szkoleniami online przeznaczone dla użytkowników programu.

9 innych produktów w tej samej kategorii: