Eduterapeutica specjalne potrzeby edukacyjne

Cena: 2 349,59 zł

Program multimedialny skierowany jest do wychowawców i nauczycieli przedmiotowych w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz do wspierających ich pedagogów i psychologów. Pomaga przygotować się do pracy i pracować z samymi uczniami, a także z rodzicami dzieci z ryzykiem występowania i ze zdiagnozowanymi problemami z zakresu dysleksji rozwojowej.

Eduterapeutica na specjalne potrzeby edukacyjne

Obejmuje zagadnienia z zakresu:

• Dysleksja,
• Dysgrafia,
• Dysortografia,• Dyskalkulia.

Dzięki temu, że program „Eduterapeutica. Specjalne potrzeby edukacyjne” jest spójnym rozwiązaniem obejmującym całość zagadnień z zakresu dysleksji rozwojowej, praca z uczniami staje się wyjątkowo skuteczna. Jądrem programu są multimedialne ćwiczenia oraz karty pracy. Uzupełniają je materiały szkoleniowe i informacyjne dla nauczycieli i rodziców w tym szkolenia online przeznaczone dla użytkowników programu.

 

Część materiału ćwiczeniowego może być równolegle wykorzystany do wspierania rozwoju kluczowych kompetencji językowych
i matematycznych wśród uczniów:

  • zaniedbań społecznych,
  • niewielkiego deficytu rozwoju intelektualnego,
  • niewielkich problemów widzenia i słyszenia,
  • różnych form nadpobudliwości (np. ADHD),
  • problemów emocjonalnych w tym problemów ze spektrum autyzmu.

 

Program obejmuje:

  • ogromną bazę ćwiczeń i materiałów pomocniczych, które można komponować zależnie od zdiagnozowanych problemów ucznia,
  • zestaw interaktywnych ćwiczeń, zabaw i gier edukacyjnych, nawiązujących do znanych gier komputerowych,
  • bogaty materiał przeznaczony do wydruku i stosowania podczas zajęć lub w domu.

 

Zestaw zawiera łącznie ponad 1 000 ćwiczeń multimedialnych, w tym 50 filmów z ćwiczeniami ruchowymi oraz 360 wydrukowanych kart pracy dostępnych również w programie.

PRODUKT DOSTĘPNY OD PAŹDZIERNIKA 2018r.

9 innych produktów w tej samej kategorii: