Zestaw interaktywny 5

Pakiet dwóch zestawów interaktywnych, stworzony z myślą o beneficjentach programu aktywna tablica. 

W skład wchodzą dwa projektory ultra krótkoogniskowe wraz z uchwytami oraz 


Powiadom mnie kiedy będzie dostępny

2x interaktywny projektor ultrakrótkoogniskowy Vivitek D756USTi z akcesoriami (uchwyt ścienny, tablica projekcyjna)

- zestawy do dużych i średnich sal
- panoramiczny projektor o wysokiej rozdzielczości
- funkcja interaktywna (interaktywne wskaźniki w zestawie)
- wysoka jakość potwierdzona gwarancją dla szkół: 5 lat na projektor i 3 lata na lampę**
- w zestawie tablica projekcyjna Avtek Board 82 - suchościeralna, magnetyczna, przystosowana do pracy z projektorem


Harmonogram programu na rok 2018:
zasięgnięcie przez dyrektora szkoły opinii rady pedagogicznej
nt. realizacji programu do 15 kwietnia
złożenie wniosków przez dyrektorów do organów
prowadzących do 15 kwietnia
złożenie wniosków przez organy prowadzące do wojewodów
do 30 kwietnia
kwalifikacja wniosków do 15 maja
przekazanie dotacji organom prowadzącym do 30 czerwca
wykorzystanie wsparcia finansowego do 31 grudnia


Na czym polega ulepszenie zestawu*?
Organy prowadzące szkoły nie zawsze są w stanie określić wartości wkładu własnego na
etapie przygotowywania wniosków. Mając na uwadze możliwość zmiany kwoty zakupu, bez
zmiany w zakresie rodzaju i liczby pomocy dydaktycznych, opracowaliśmy propozycje, które
umożliwiają zakup sprzętu wyższej klasy, w kwocie do 17.500 zł.
Pierwsza przewiduje wydatkowanie 14000 zł i zakłada włączenie do wkładu własnego sprzętu
komputerowego i innych urządzeń TIK.
Druga z nich zakłada wydatkowanie pełnej kwoty 17500 zł i przeznaczenia jej na pomoce
dydaktyczne objęte programem rządowym Aktywna Tablica.
Bez względu na ostateczną formę realizacji wkładu własnego możliwe jest przygotowanie
wniosku na produkty z oferty do 14 000 zł, a w przypadku ostatecznej decyzji o wkładzie
własnym w środkach pieniężnych jest możliwe skorzystanie z tego samego wniosku i zakup
określonych zestawów promocyjnych z oferty do 17500 zł, jednocześnie zyskując wyższej
klasy sprzęt lub dodatkowe funkcjonalności.
Więcej informacji znajdą Państwo w tekście Uchwały NR 108/2017 RADY MINISTRÓW z dnia
19 lipca 2017 r. "VI. KOSZTY I FINANSOWANIE PROGRAMU RZĄDOWEGO", Punkty 5 i 6.

Zawartość