Aktywna tablica - rządowe wsparcie dla szkół

Aktywna tablica - rządowe wsparcie dla szkół 
Pokazuje 1 - 10 z 10 elementów
Pokazuje 1 - 10 z 10 elementów

PROGRAM AKTYWNA TABLICA 2021 - Dofinansowanie dla szkół

DLA KOGO?

Beneficjenci Programu w 2021 roku :

 • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe

 • publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej

 • publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

 • szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej- publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia)

 • publiczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (branżowe szkoły I stopnia)

 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawczeNA CO?

Pomoce dydaktyczne objęte wsparciem 

Szkoły mogą wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakupienie, m.in.:

 • interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali DOTKNIJ!

 • tablic interaktywnych KLIK!

 • zestawów interaktywnych z projektorem ultrakrótkoogniskowym ZOBACZ!

 • projektorów standardowych multimedialnych, krótkoogniskowych lub projektorów ultrakrótkoogniskowych Projektory

 • głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku POSŁUCHAJ!

 • pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi OPROGRAMOWANIE

 • materiałów do nauczania kodowania i robotyki SPRAWDŹ!

 • notatników, linijek i drukarek brajlowskich.ILE?

Kwoty dofinansowań :

Szkoły podstawowe mogą pozyskać maksymalnie 14 tys. zł dofinansowania (80%), przy maksymalnej wartości projektu 17,5 tys. zł (14 tys. dofinasowania i 3,5 tys. wkładu własnego).

Szkoły ponadpodstawowe mogą pozyskać maksymalnie 14 tys. zł dofinansowania (80%), przy maksymalnej wartości projektu 17,5 tys. zł (14 tys. dofinasowania i 3,5 tys. wkładu własnego).


Szkoły podstawowe kształcące uczniów niewidomych mogą pozyskać maksymalnie 35 tys. zł dofinansowania (80%), przy maksymalnej wartości projektu 43 750 zł (35 tys. dofinasowania i 8 750 zł  wkładu własnego).

Szkoły podstawowe, w których kształcą się uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia mogą pozyskać maksymalnie 35 tys. zł dofinansowania (80%), przy maksymalnej wartości projektu 43 750 zł (35 tys. dofinasowania i 8 750 zł  wkładu własnego).

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących kształcenia mogą pozyskać maksymalnie 100 tys. zł dofinansowania (80%), przy maksymalnej wartości projektu 125 tys. zł (100 tys. dofinasowania i 25 tys. zł  wkładu własnego).DO KIEDY?

Harmonogram Programu w roku 2021 :

 • do 4.08.2021 Termin składania wniosków dla szkół

 • do 10.08.2021 Termin składania wniosków dla organów prowadzących szkoły

 • do 27.08.2021 Termin rozpatrywania wniosków przez wojewodów i ministrów

 • do 15.10.2021 Termin przekazania środków organom prowadzącym szkoły

 • do końca roku budżetowego Wykorzystanie wsparcia finansowego

Kategorie