.

 

jest pusty
F.H.U. INTERBIS Mirosław Walenciak Środa Wielkopolska

Aktywna tablica - rządowe wsparcie dla szkół


Aktywna tablica to projekt rządowy realizowany w latach 2017-2019, na który przewidziana jest łączna kwota 279 mln 428 tys. zł. Będzie on finansowany w 80 proc. ze środków budżetu państwa i co najmniej 20 proc. wkładu własnego samorządów.
W ramach trzyletniego Rządowego programu pomoce dydaktyczne trafią do:
• 5 570 szkół i szkół za granicą w 2017 r.
• 4 989 szkół i szkół za granicą w 2018 r.
• 4 989 szkół i szkół za granicą w 2019 r.
Każda Szkoła otrzyma 14000 zł na zakup następującego sprzętu:
1) tablicy interaktywnej:
a) tablicy interaktywnej z projektorem ultrakrótkoogniskowym,
b) tablicy interaktywnej bez projektora ultrakrótkoogniskowego;
3) projektora ultrakrótkoogniskowego;
4) głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku;
5) interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.
Za wkład własny samorządów będzie uznawany:
1. Wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie.
2. Wkład rzeczowy obejmujący szkolenia dla nauczycieli z zakresu stosowania TIK w procesie dydaktycznym, przeprowadzone w roku udzielenia wsparcia finansowego.
3. Sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane, jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione nie wcześniej niż na 3 lata przed złożeniem wniosku o udział w Programie, ale nie później niż w roku udzielenia wsparcia finansowego.
O środki na zakup pomocy dydaktycznych będą się mogły starać organy prowadzące szkoły:
• podstawowe publiczne, niepubliczne,
• szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
• szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą.
Dyrektorzy szkół będą mogli składać wnioski o udział w programie do organów prowadzących do 31 sierpnia 2017 r. Wojewodowie przekażą środki organom prowadzącym szkoły do 15 października 2017 r.
Nasza propozycja
Jak widać z tych założeń czasu jest niewiele i do tego sporo może się dziać w trakcie wakacji.
Chcielibyśmy zachęcić Państwa do wykorzystania tej okazji i zaangażowania się w ten projekt wspólnie z nami.