PROGRAM AKTYWNA TABLICA 2021 - Dofinansowanie dla szkół

Aktywna tablica 2021

DLA KOGO?

Beneficjenci Programu w 2021 roku :

 • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe

 • publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej

 • publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

 • szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej- publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia)

 • publiczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (branżowe szkoły I stopnia)

 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawczeNA CO?

Pomoce dydaktyczne objęte wsparciem 

Szkoły mogą wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakupienie, m.in.:

 • interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali DOTKNIJ!

 • tablic interaktywnych KLIK!

 • zestawów interaktywnych z projektorem ultrakrótkoogniskowym ZOBACZ!

 • projektorów standardowych multimedialnych, krótkoogniskowych lub projektorów ultrakrótkoogniskowych Projektory

 • głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku POSŁUCHAJ!

 • pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi OPROGRAMOWANIE

 • materiałów do nauczania kodowania i robotyki SPRAWDŹ!

 • notatników, linijek i drukarek brajlowskich.ILE?

Kwoty dofinansowań :

Szkoły podstawowe mogą pozyskać maksymalnie 14 tys. zł dofinansowania (80%), przy maksymalnej wartości projektu 17,5 tys. zł (14 tys. dofinasowania i 3,5 tys. wkładu własnego).

Szkoły ponadpodstawowe mogą pozyskać maksymalnie 14 tys. zł dofinansowania (80%), przy maksymalnej wartości projektu 17,5 tys. zł (14 tys. dofinasowania i 3,5 tys. wkładu własnego).


Szkoły podstawowe kształcące uczniów niewidomych mogą pozyskać maksymalnie 35 tys. zł dofinansowania (80%), przy maksymalnej wartości projektu 43 750 zł (35 tys. dofinasowania i 8 750 zł  wkładu własnego).

Szkoły podstawowe, w których kształcą się uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia mogą pozyskać maksymalnie 35 tys. zł dofinansowania (80%), przy maksymalnej wartości projektu 43 750 zł (35 tys. dofinasowania i 8 750 zł  wkładu własnego).

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących kształcenia mogą pozyskać maksymalnie 100 tys. zł dofinansowania (80%), przy maksymalnej wartości projektu 125 tys. zł (100 tys. dofinasowania i 25 tys. zł  wkładu własnego).DO KIEDY?

Harmonogram Programu w roku 2021 :

 • do 4 września 2021 roku dyrektor składa wniosek do organu prowadzącego

 • do 14 września 2021 roku organ prowadzący przekazuje wniosek o wsparcie do wojewody

 • do 28 września 2021 roku kwalifikacja wniosków przez wojewodów

 • do 31 października 2021 roku przekazanie przez wojewodę środków organom prowadzącym

 • do końca roku budżetowego Wykorzystanie wsparcia finansowego

Wzory wniosków dla szkół oraz organów prowadzących:

 1. Wniosek A dyrektora szkoły o udział w Programie - dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019; szkoły ponadpodstawowe i  szkoły za granicą); POBIERZ

 2. Wniosek B1 dyrektora szkoły o udział w Programie - dotyczy szkół wnioskujących tylko o  laptopy i zestawy dla nauczyciela wymienionych § 2 ust. 6 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia);POBIERZ

 3. Wniosek B2 dyrektora szkoły o udział w Programie - dotyczy szkół wnioskujących tylko o  pomoce dydaktyczne wymienionych § 2 ust. 6 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia);POBIERZ

 4. Wniosek C dyrektora szkoły  o udział w Programie - dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 5 i 7 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi; specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących);POBIERZ

 5. Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowegoPOBIERZ

 6. Zestawienie pomocy dydaktycznych POBIERZARCHIWALNE PROGRAMY

Dofinansowania dla szkół 2020

Laboratoria przyrodnicze program dofinansowania 2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020. W punkcie V szczegółowo opisano dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka) w publicznych szkołach podstawowych.

Program wsparcia finansowego zaprojektowany został na 4 lata począwszy od 2018 r. W 2018 i 2019 wykorzystano ok. 140 mln zł z zaplanowanych 320 mln zł. Do wykorzystania pozostało 180 mln zł!
Samorządy mogą zakupić do szkolnych pracowni wyposażenie dostępne na rynku i odpowiadające na zapotrzebowanie danej szkoły, m.in. monitory interaktywne, projektory czy przenośne laboratoria cyfrowe. Proponowane kwoty dofinansowania zostaną ustalone po weryfikacji wniosków. W latach 2018 i 2019 szkoła mogła otrzymać nawet 75 000 zł dofinansowania!

Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:

 1. publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez JST, osoby prawne lub osoby fizyczne;
 2. które mają lub będą mieć od 01.09.2020 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia);
 3. które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym;
 4. które do 31.08.2019 nie miały w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej) oraz, które nie funkcjonowały w ramach zespołu z gimnazjum;
 5. które, nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy w latach 2018-2019.

Wprowadzono roczny limit aplikowania do 1/2 szkół, które spełniają kryteria powyżej. Limit ten nie obowiązuje w sytuacji, w której JST jest organem prowadzącym/dotującym dla jednej uprawnionej szkoły – może ubiegać się o dofinansowanie na tę szkołę w 2020.

MEN wymaga umieszczenia w nazwie składanego wniosku tytułu danego kryterium. Do wniosku należy dołączyć wykaz pomocy dydaktycznych zakupionych w roku bieżącym lub planowanych do zakupienia odrębnie dla każdej szkoły i do każdego przedmiotu. Wnioski (załącznik nr 4) należy przekazywać również w formie edytowalnej (xls).

POBIERZ WNIOSEK

Zeskanowane, podpisane i opieczętowane wnioski należy przesyłać na skrzynkę Ministerstwa Edukacji Narodowej wyłącznie przez platformę ePUAP. Adresy skrzynek podawczych MEN /gn9u55ai9v/SkrytkaESP lub /gn9u55ai9v/skrytka.

W przypadkach awarii systemu ePuap możliwe jest dostarczenie wniosku na adres email: Sekretariat.DWST@men.gov.pl.

Samorządy mogą składać wnioski do 29 maja 2020 r.

Informujemy, że laboratoria cyfrowe spełniają warunki określone w programie dofinansowania zakupu pomocy dydaktycznych do szkolnych pracowni przyrodniczych.Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy zestawy promocyjne odrębnie dla każdego przedmiotu. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

CYFROWE LABORATORIA


Gotowe zestawy pod dofinansowania - Laboratoria cyfrowe Einstein:

Biologia

Zestaw podstawowy pracownia biologiczna   Zestaw pro pracownia biologiczna

Chemia

Zestaw podstawowy pracownia chemiczna   Zestaw pro pracownia chemiczna

Fizyka

Zestaw podstawowy pracownia fizyczna   Zestaw pro pracownia fizyczna


Podłoga interaktywna jako wyposażenie pracowni przedmiotowych

Producent podłóg interaktywnych FunFloor otrzymał informację od MEN, że każde narzędzia dydaktyczne, które służy do nauki danego przedmiotu można zawrzeć we wniosku o dofinansowanie. W związku z tym producent przygotował pakiet gier na interaktywną podłogę zawierający pytania quizowe a,b,c,d oraz tak/nie, które w atrakcyjny sposób sprawdzają wiedzę uczniów z biologii, chemii i fizyki.
Idealnym pomysłem na doposażenie pracowni przedmiotowych jest FunFloor Mobilny, który dzięki podstawie jezdnej doskonale się przemieszcza, co sprawia że później można będzie go wykorzystać w 100% w każdej klasie. 

Podłogi interaktywne

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archiwalne dofinansowania

Cyfrowe laboratoria w szkołach to innowacyjne rozwiązanie, które czyni naukę przyjemniejszą, ale też skuteczniejszą. Nowoczesne technologie efektywniej bowiem angażują dzieci do udziału w lekcji, sprawiają, że są bardziej, aktywne i szybciej przyswajają niezbędną wiedzę, a także potrafią zastosować ją podczas praktycznych ćwiczeń. By uczniowie wszystkich szkół mogli skorzystać z tych profitów, powstał rządowy program Laboratorium 2018. W jego ramach szkoły mogą liczyć na dofinansowanie do zakupu cyfrowych laboratoriów.

Program Laboratorium 2019 – krok w przyszłość

Cyfrowe laboratoria coraz częściej zastępują tradycyjne klasy. To bardzo pozytywny trend, gdyż zastosowanie nowoczesnych technologii znacznie podwyższa poziom zaangażowania uczniów podczas lekcji. Jednak sprzęt niezbędny do przygotowania takiej klasy nie należy do najtańszych. Na szczęście powstał program Laboratorium, który oferuje dofinansowanie dla szkół na niezbędne akcesoria.

Na co pójdą fundusze?

Program realizowany jest w latach 2017 – 2019 w jego ramach można zdobyć dofinansowanie na innowacyjne urządzenia, które skutecznie usprawniają i uatrakcyjniają zajęcia z biologii, geografii, chemii czy fizyki.

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie na cyfrowe laboratoria kierowane jest do szkół podstawowych publicznych, które mają w ramach swojej struktury klasę V (geografia i biologia),VII lub VIII (fizyka i chemia), i które nie mają klas dotychczasowego gimnazjum, a także nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym.

Cyfrowe laboratorium – innowacja, która uczy

Cyfrowe laboratoria to innowacyjne rozwiązanie, które znacznie zwiększy atrakcyjność lekcji chemii, fizyki, biologii czy geografii. W ramach dofinansowania szkoły będą mogły zakupić specjalne zestawy cyfrowych czujników do wykonywania różnego rodzaju doświadczeń, edukacyjne tablety czy całe interaktywne zestawy do przeprowadzania pomiarów podczas zajęć w plenerze.

Takie wzbogacenie codziennych lekcji sprawi, że uczniowie będą w nich chętnej uczestniczyć oraz aktywniej wykazywać się zaangażowaniem. Cyfrowe laboratoria pozwalają w praktyce doświadczyć tego, o czym do tej pory dzieci mogły tylko przeczytać w podręczniku. To znakomity sposób na wzbudzenie ich zainteresowania i udowodnienie, że nauka nie musi być nudna.

Wszelkie urządzenia dostępne w ramach dofinansowania na cyfrowe laboratorium znajdziecie na naszej stronie TanieTablice.pl


Laboratoria szkolne Einstein - wnioski do pobrania:

  

  

  

   


Gotowe zestawy dla pracowni przyrodniczych:

  

 

 

Aktywna Tablica 2019 - Rządowe wsparcie dla szkół

Aktywna Tablica to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury – innowacyjny projekt, którego celem jest polepszenie warunków panujących w polskich szkołach, wprowadzenie do nich nowych, multimedialnych technologii, dzięki którym edukacja stanie się prostsza, przyjemniejsza, a przede wszystkim efektywniejsza.

Zestawy interaktywne finansowane przez rząd

Zestawy interaktywne finansowane przez rząd są dostępne w asortymencie sklepu internetowego tanietablice.pl. W ramach programu Aktywna Tablica realizowanego w latach 2017-2019 szkoły otrzymają fundusze na zakup tablicy interaktywnej, projektora ultrakrótkoogniskowego, głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku oraz interaktywnego monitora dotykowego – wszystkie te produkty znajdą Państwo w naszej ofercie.

Zestawy interaktywne pod projekt Aktywna Tablica

W programie Aktywna Tablica biorą udział organy prowadzące szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą. Zestawy interaktywne pod projekt Aktywna Tablica mają wzmocnić poziom edukacji polskich uczniów, zachęcić ich do samodzielnego zgłębiania wiedzy, rozwinąć ich i zachęcić do dalszej nauki. Sprzęt zakupiony w ramach programu zatrze także różnice między uczniami z różnych ośrodków edukacyjnych.

Archiwalne wnioski:

1 wspólna sala do 3 przedmiotów ścisłych Labmate1 wspólna sala do 3 przedmiotów ścisłych Tablet einstein3 osobne sale do 3 przedmiotów ścisłych Labmate3 osobne sale do 3 przedmiotów ścisłych Tablet einstein1 sala lekcyjna przeznaczona do nauki biologii - zestaw 11 sala lekcyjna przeznaczona do nauki biologii - zestaw 21 sala lekcyjna przeznaczona do nauki fizyki - zestaw 11 sala lekcyjna przeznaczona do nauki fizyki - zestaw 21 sala lekcyjna przeznaczona do nauki chemii - zestaw 11 sala lekcyjna przeznaczona do nauki chemii - zestaw 2


Kategorie